De zes 6 competenties

Klantgericht

De taxiwereld is een goed voorbeeld van de andere eisen die gesteld worden als gevolg van technologische ontwikkelingen als robotisering. Vroeger moest je als taxichauffeur een taxivergunning hebben en de wegenkaart uit je hoofd kennen. Klantvriendelijkheid was geen vereiste, op een taxistandplaats wachtte je gewoon op een klant totdat je aan de beurt was. Nu kan iedereen taxichauffeur worden en heb je een navigatieapp die je laat zien hoe je moet rijden. Klantgerichtheid is datgene wat je onderscheidt van andere taxichauffeurs. Via een platform als Uber krijg je alleen nog klanten met een hoge score op klantvriendelijkheid. Dat betekent dat je jezelf, vaak met een glimlach, moet kunnen verkopen en dat je wordt afgerekend op zaken als afspraken nakomen, voorkomendheid en netheid. Dit geldt ook voor ander platforms. Of je nu je huis verhuurd via Airbnb, je spullen verkoopt via Ebay, Marktplaats of Etsy of een eigen webshop hebt. Een slechte beoordeling betekent minder omzet of werk.

Trefwoorden: Klantvriendelijk, servicegericht, humoristisch, verkopen, representatief.

Samenwerkend

Computers zijn vooralsnog niet in staat om non-verbale en verbale signalen van mensen goed te interpreteren. In de zorg en het onderwijs zal er daarom voorlopig genoeg vraag zijn naar mensen die andere mensen kunnen helpen of verzorgen. Maar ook in andere vakgebieden wordt het kunnen samenwerken steeds belangrijker. Veel werk wordt steeds specialistischer en vaak ook internationaler. Maar al die specialistische kennis moet uiteindelijk samenkomen in een eindproduct of -dienst. Dat betekent dat er samengewerkt moet worden. Je moet bijvoorbeeld overleggen met mensen uit andere landen die jouw taal niet spreken of samenwerken met mensen met een totaal andere opleiding en manier van werken en denken. Dat betekent dat mensen in hun werk steeds vaker te maken krijgen met andere culturen, gebruiken en opvattingen. Om goed te kunnen samenwerken heb je oog voor de wensen en belangen van anderen en kun je je inleven in iemands situatie en gevoelens. Dit vraagt om sociale vaardigheden en empathie.

Trefwoorden: Helpen, mensgericht, sociaal, hulpvaardig, empathisch.

Zelfredzaam

Een baan voor het leven bestaat niet meer. De kans is groot dat je over tien jaar werk doet, waarvan je nu nog niet wist, dat het bestond. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die voor zichzelf werken of (noodgedwongen) vaak van baan veranderen. Dat is aan de ene kant best bedreigend en geeft onzekerheid. Aan de andere kant biedt dit ook kansen en mogelijkheden. Dat betekent dat je moet leren omgaan met verandering en goed moet weten wat je kunt, wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je jezelf kunt verbeteren. Dat vraagt om zelfstandigheid, een positief en reëel zelfbeeld en durf om te veranderen en te blijven ontwikkelen. Soms zal je jezelf moeten laten omscholen of moet je een extra training volgen. Maar het kan ook betekenen dat je andere vaardigheden leert door binnen je eigen werk of als vrijwilliger werkzaamheden op te pakken die nieuw voor je zijn. Heel zwart wit gezegd, wist de baas vroeger wat goed voor je was, nu ben je je eigen baas en verantwoordelijk voor je eigen daden en bijbehorende kwaliteiten.

Trefwoorden: Zelfstandig, alleen werken, kent eigen kwaliteiten, lost problemen zelf op, moedig, zelfontwikkeling.

Analytisch

Door de komst van robots en computers is al veel werk veranderd. Chirurgen opereren tegenwoordig bijvoorbeeld via een beeldscherm, horecapersoneel werkt met tablets, een vrachtwagenchauffeur maakt gebruik van een digitale routeplanner en de hovenier zet een grasmaairobot in. Daarnaast zorgt de nieuwe media ervoor dat we online shoppen en overal ons nieuws vandaan halen. Alles wordt digitaal. Er zijn nog maar weinig beroepen waar mensen niet werken met computers, tablets of andere mobiele apparaten. Het wordt dan ook steeds belangrijker om data te leren begrijpen en te kunnen analyseren. Vaak worden dit digitale vaardigheden genoemd. Je hoeft niet per se te kunnen programmeren, maar moet bijvoorbeeld wel een beeld hebben van de werking van een robot, hoe data worden verwerkt en vastgelegd, hoe een algoritme werkt of hoe je de betrouwbaarheid van een online medium kunt vaststellen. Dat zorgt ervoor dat je onafhankelijk blijft en beter in staat bent om de juiste keuzes te maken.

Trefwoorden: Goed met data, informatievaardig, nieuwsgierig, denkt goed na, zorgvuldig.

Gedreven

Vroeger ging je naar kantoor, de fabriek of het land om te werken. Elke maand kreeg je keurig je salaris uitbetaald. Je werkte je hele leven voor dezelfde werkgever of hooguit een paar verschillende bazen en ging je op je 65e of eerder met pensioen. Tegenwoordig veranderen mensen vaker van werkgever of werken als zelfstandige. Dit vraagt om een andere en veel ambitieuzere houding. Organisaties bestaan korter of moeten vaak veranderen om te kunnen overleveren Dat betekent dat werknemers continue moeten aantonen dat ze relevant zijn. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die werken als zelfstandige. Voor hen geldt dat je wordt betaald voor het werk dat je doet, niet voor je aanwezigheid. Als je niet werkt, verdien je niets. Daarnaast moeten zelfstandigen ervoor zorgen dat ze voldoende opdrachten hebben. Ook qua pensioen moeten mensen steeds meer zelf regelen. Wie niet genoeg opzij legt of kan leggen, zal in veel gevallen langer moeten doorwerken. Om blijvend in je onderhoud te voorzien, moet je dus over een bepaalde gedrevenheid beschikken.

Trefwoorden: Resultaatgericht, verantwoordelijk, harde werker, slagvaardig, ambitieus.

Creatief

Hoe meer creativiteit een functie vraagt, hoe groter de kans dat deze functie niet bedreigd wordt door robotisering. Een computer is niet creatief. Een schaakcomputer kan bijvoorbeeld heel goed schaken, maar kan geen nieuw spel bedenken. Met creativiteit wordt dus niet altijd bedoeld dat iemand mooi kan schilderen of boetseren. Met creativiteit wordt ook bedoeld dat iemand open staat voor nieuwe denkbeelden, buiten de gebaande paden durft te denken, ongebruikelijke ideeën heeft of een gevoel voor esthetiek en schoonheid heeft. In plaats van creativiteit wordt vaak de term innovatief gebruikt. Bedrijven en organisaties zullen altijd behoefte hebben aan innovatie. Wil je producten of diensten laten opvallen? Dan moeten deze zich op een of andere manier onderscheiden. Dat betekent dat je moet nadenken over hoe iets beter, mooier en sneller kan. Daar heb je mensen voor nodig, want creativiteit is een vaardigheid die een computer voorlopig nog niet heeft.