Aandacht voor mensen met financiële zorgen of schulden

0

Geplaatst op 09 maart 2020. Bron Uwv.nl

Schulden zijn een prioriteit voor maatschappelijke organisaties, gemeenten en uitvoeringsorganisaties, waaronder UWV. Om bij te dragen aan het voorkomen van schulden ontwikkelt UWV dienstverlening voor klanten met financiële zorgen. Daarvoor hebben we in 2018-2019 in een pilot in Groot-Amsterdam en in Limburg een werkwijze beproefd om schulden actiever te signaleren.

Opzet van de pilot was dat alle medewerkers van UWV die contact hebben met klanten, financiële zorgen of schuldening voor de Toeslagenwet, hulp bij de het invullen van de Inkomstenopgave of aanpassing van een termijnbedrag. Ook kan het team een klant, als die daarmee instemt, eventueel direct ‘warm’ overdragen aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. De klant hoeft dan verder zelf geen actie te ondernemen.

Dienstverlening verder ontwikkelen

De leer- en verbeterpunten uit de evaluatie van de pilot gebruikt UWV om de dienstverlening verder te ontwikkelen. Daarnaast maken we een plan om landelijk de nieuwe werkwijze te introduceren.